Nyheder

Læs nyhedsbreve fra Visikon eller dyk ned i nogle af de interviews der følger med

2015

Juni 2016

Oktober 2016

Interviews

VISIKON Nyhedsbrev - Marts 2015

Visikon Nyhedsbrev Marts 2015

Trygge patienter sparer hospitaler penge

Erfaringer fra Region Midtjylland med at reducere angst hos patienter, der skal opereres, viser, at danske hospitaler kan spare store beløb på bedre uddannelse af patienter. På Regionshospitalet Silkeborg har tegnefilm, der eksponerer patienten for det forestående behandlingsforløb, bidraget væsentligt til hospitalets besparelser. Nu følger flere hospitaler trop.

 

På Regionshospitalet Silkeborg har ortopædkirurgerne anvendt Mit Forløb til hoftepatienter med så gode resultater, at de nu har udvidet løsningen til knæpatienter. Snart kommer også rygpatienter til.

 

”Siden vi begyndte vores intensive arbejde med fokus på blandt andet patientkommunikation er det lykkedes os at reducere liggetiderne på en hofteoperation med op til en uge. En stor del af den reduktion kan vi tilskrive stærkere, mere velinformerede patienter,” fortæller ledende overlæge Søren Mikkelsen fra Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

 

Patientens bidrag er afgørende

Historisk har den vestlige verdens sundhedsvæsener ikke været specielt opmærksomme på, hvor meget patientens egne ressourcer betyder i et forløb. Men i dag viser forskning, at patientens egne handlekompetencer er afgørende for behandlingens resultat.

”Patientens eget bidrag til behandlingen er afgørende. Derfor er patient empowerment en tankegang, vi bliver nødt til at tage mere til os i takt med, at kravene til sundhedsvæsenet stiger,” siger Søren Mikkelsen og peger på, at der ikke længere er effektiviseringsgevinster i bedre eller mere effektive operationer.

 

Potentiale i de bløde værdier

”Kirurgerne i dag er så dygtige, at vi ikke kan forvente, de bliver meget bedre. Men på de blødere værdier udnytter vi slet ikke potentialet for at effektivisere. Det er der, fremtidens potentiale ligger,” siger han.

 

Læs hele interviewet med overlæge Søren Mikkelsen her.

 

 

Martin Vesterby PhD forsvar Visikon

Ph.d.-afhandling: Tegnefilm bidrager til reduktion af angst

 

For nylig forsvarede læge Martin Vesterby sin Ph.d. om, hvordan patientstøtte, der indeholder animerede narrativer – tegnefilm – kan reducere angst hos patienter før og efter et operativt indgreb.

 

Afhandlingen viser, at tegnefilm, der eksponerer patienter for det forløb, de står overfor, bidrager til patientens evne til at overskue og håndtere behandlingsforløbet.

 

Færre sengedage

”Vi lærte, at patienterne blev mere oplyste og mindre angste omkring deres hospitalsforløb, hvilket havde en positiv effekt på, hvor hurtigt patienterne kunne sendes hjem,” fortæller Martin Vesterby, der er medstifter af Visikon.

 

På baggrund af de tidlige forskningsresultater byggede Visikon den digitale patientplatform Mit Forløb, hvor patienter har adgang til detaljeret information, herunder tegnefilm, om præcis det forløb, de skal i gennem.

”Vores resultater viste, at patienter og deres pårørende påtager sig flere opgaver, hvis de får den rigtige støtte. De hjælper dermed med at reducere belastningen på hospitalet og dets ansatte, uden at patienter og pårørende oplever en øget personlig belastning,” fortæller Martin Vesterby.

 

Høj oplevet kvalitet

Samtidig resulterede den pædagogiske uddannelse i rehabilitering i, at patienter, der havde fået en hofteoperation, hurtigere fik en normal gangfunktion.

”I vores undersøgelser var der intet, der tydede på, at den patientoplevede kvalitet blev dårligere, selvom vi pålagde vores patienter mere ansvar og flere opgaver, og rent faktisk udskrev dem allerede efter et døgn på hospitalet,” siger Martin Vesterby, der mener, at forklaringen blandt andet skal findes i den visuelle måde at eksponere patienterne for deres forløb samt den digitale adgang til informationer.

 

Er du interesseret i Martins forskning, så skriv til martin@visikon.com.

 

Mit Forløb Visikon

Tre hospitaler går sammen om Mit Forløb til kræftpatienter

 

Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne i Herning og Randers har besluttet at tilbyde Mit Forløb til alle patienter, der skal igennem elektiv rectumkirurgi. Formålet er, at afdelingens patienter langt bedre skal kunne tilegne sig information om det forløb, de skal i gennem.

 

Personalet en del af udviklingen

”Disse patienter skal gennem et kompliceret forløb, der ofte skaber angst og voldsomme ændringer i livsomstændighederne. Derfor er der et ekstra stort behov for at klæde patienterne og deres pårørende på forud for deres behandlingsforløb,” siger Anders Nejsum, direktør i Visikon, der netop har afholdt workshop for hospitalernes personale.

 

Sammen med Visikon er det således det sundhedsfaglige personale på hospitalerne, der er med til at definere og sammensætte fortællingen om det enkelte forløb. Senere afholdes på samme måde workshops med en gruppe patienter og deres pårørende.

På den måde bliver kommunikationen til patienterne om forløbet langt mere præcis, og der tages udgangspunkt i patienternes behov.

”Mit Forløb bliver fra begyndelsen en del af personalets bevidsthed, så når selve løsningen er klar, er personalet på hospitalerne også klar, simpelthen fordi de selv har været med til at udvikle materialet,” siger Anders Nejsum.

 

Brug for bedre kommunikation

Beslutningen om at udvikle Mit Forløb til kræftpatienter blev truffet på baggrund af en undersøgelse af hospitalernes forløb. Undersøgelsen viste, at der var behov for bedre kommunikation, og at patienterne havde behov for en mere grundig forberedelse til behandlingsforløbet.

Mit Forløb bliver tilgængeligt for patienterne og deres pårørende fra efteråret.

 

Er I interesserede i at forbedre jeres patientkommunikation, eller vil du vide, hvordan vi arbejder med vores workshops, så tag kontakt til Anders på anders@visikon.com.

 

 

Udkommer senere på året...

Udkommer senere på året...

Interviews

Interview med overlæge Søren Mikkelsen fra Regionshospitalet Silkeborg  - Læs interview